Med hjälp av fondens medel ska vi tillsammans bidra till att barnen i massajland i Kenya får ett bättre liv.

Mama Zebra-klassen
Kenyas nya regering har lovat fri skolgång för alla barn i grundskolan. Föräldrarna måste dock fortfarande stå för skoluniformer och skrivmaterial. För många massajfamiljer är det en så stor utgift att bara ett eller kanske två av 10-15 barn (mannen har ofta flera fruar) får gå i skolan.
  En av fondens främsta uppgifter är därför att ge fler barn möjighet att gå i skolan.
  Den 6 januari 2003 startade vi tillsammans en ny klass i Talek Primary School i Masai Mara, en klass bestående av 26 flickor och pojkar från i första hand de massajfamiljer som har det sämst ställt.
  Efter förskolan börjar deras skolgång på allvar, och fonden kommer att betala de 26 barnens kostander att gå i skolan under minst åtta år framåt.
  Fonden har också finansierat en utbyggnad av skolan, köpt in läromedel och skrivmateriel samt bänkar, bord, stolar och skåp till klassrummen.

Utbildning och friskvård
När vi startade fonden var ambitionen att även ge stöd till massajbarnens sjuk- och hälsovård. Nu har den amerikanska organisationen CMF, Christian Missonary Fellowship, tagit på sig att stå för alla sådana kostnader i Talek.
  Det innebär att de pengar vi avsatt för hälsovårdsprojekt nu kan användas till andra saker och i fortsättningen kommer vi att koncentrera fondens resurser kring just utbildning.
  Vi planerar en fortsatt utbyggnad av skolan för att den ska ge plats för ännu fler elever. Vi vill hjälpa fler att gå vidare till secondary school, framför allt flickor som är mycket underrepresenterade i skolan. Och i friskvårdens anda avser vi att starta en fotbollsskola för alla.

99% kommer barnen till godo
Vår ambition är att varenda krona ska komma barnen till godo och resultatet av det första verksamhetsåret, som du kan läsa mer om på annan plats, visar att enbart 1% av de insamlade medlen gått till administrativa kostnader. Förklaringen är främst att alla vi som på olika sätt jobbar för fonden och barnen i massajland gör det helt utan ekonomisk ersättning.
  Risken för att pengar "försvinner på vägen" är dessutom närmast obefintlig - vi har bildat en kommitté bestående av nio förtroendevalda representanter för skola, kommun och klassföräldrar och i denna kommitté har alla ansvar för och full insyn i hur pengarna används. Det säkerställer att varje krona används på rätt sätt. .

Vill du läsa senaste nytt om våra projekt klicka här!

Vill du veta hur du ger fonden ett bidrag klicka här!

Alla bilder och texter © Sven Zetterlund


Massajbarn i Talek, Masai Mara


Nadopoi vill själv bli lärare när hon blir stor


Lycka är att ha ett hopprep!


Mama Zebra-klassen vinkar glatt hem till Sverige