Här är ett sammandrag av räkenskapsåret 2017:

Verksamhetsbeskrivning
Vi införde under året stipendier till bästa flickan och bästa pojken i alla tre skolorna som fonden finansierat. Fonden har vidare under året bekostat ett nytt klassrum, en TV och solceller på Talek Girls High School, ett kök till Talek Boys High School, diverse möbler, tillfälligt stöd till ytterligare en grundskola mm.

Resultaträkning
Stiftelsens intäkter 306 150 kronor
Stiftelsens utdelade medel/kostnader 333 034 kronor
Övriga externa kostnader 1 725 kronor

Fondens utdelade medel har under 2017 använts till följande:
- Klassrum Talek Girls High School 94 397 kr
- Kök Talek Boys High School 38 778 kr
- Stipendier 14 237 kr
- Böcker till stipendiater 1 121 kr
- 60 skolbänkar mm 29 307 kr
- Solcellssystem och TV-set 50 259 kr
- Möbler 43 055 kr
- Olkuruto primary school 3 767 kr
- Hyra för lärarbostäder och skolavgifter 15 629 kr
- Bankkostnader 312 kr
- Länsstyrelsen 600 kr
- Tillfälligt bidrag till Cheetah Conservation Fund i Namibia 43 297 kr *

* Utdelades innan vi fick besked om att det inte var möjligt att stötta de utrotningshotade vilda djuren genom Mama Zebrafonden.

Fondens totala administrativa kostnader från starten fram till 31/12 år 2017 är 45 938 kronor vilket motsvarar mindre än 1 % av de insamlade medlen som är 5 264 207 kronor. De administrativa kostnaderna består helt och hållet av ersättning till revisor, bank och myndigheter.
  Från år 2007 bjuder ERA revisorer i Varberg på sitt arbete varför fondens enda administrativa kostnad i fortsättningen är tillsynsavgiften från Länsstyrelsen. I övrigt går varenda krona till barn i Afrika.

Fondens samlade medel 31/12 2017 är 178 140 kronor.Här är ett sammandrag av räkenskapsåret 2016:

Verksamhetsbeskrivning
Under året har fonden bland annat finansierat resterande del av administrationsbyggnaden på Primary School i Nkosesia, Loita Hills dit vi också dragit en vattenledning från bergen.
   På Primary School i Talek, Masai Mara har vi uppfört ett kök, renoverat matsalen och bytt ut alla solcellsbatterier. På High School i Talek, Masai Mara har flickorna fått matsalsmöbler, toaletter och ett kök intill matsalen. Fonden har också finansierat en ny motorcykel till läkarkliniken så att doktor Jackson ska ha fortsatta möjligheter att komma ut till byarna långt bort.

Resultaträkning
Stiftelsens intäkter 320 250 kronor
Stiftelsens utdelade medel/kostnader 609 870 kronor
Övriga externa kostnader 1 035 kronor

Fondens utdelade medel har under 2016 använts till följande:
- Andra delen administrationsbyggnaden i Nkosesia Primary School, 86 450 kr
- möbler till Talek High School och toalettbyggnader, 100 731 kr
- Motorcykel till läkarkliniken i Talek, 30 115 kr
- Kök till Talek Primary School, 32 445 kr
- Vattenledning från bergen till Nkoseisa Primary School, 135 094 kr
- Vattenledning till Talek High School, samt renovering av matsal Primary School, 127 011 kr
- 6 st nya batterier till solcellsystem Talek Primary School, 21 963 kr
- Kök i Talek High School for girls, 43 584 kr
- Hyra för lärarbostäder och skolavgifter, 17 095 kr (avser 2016)
- Hyra för lärarbostäder och skolavgifter, 15 629 kr (avser 2017)

Fondens totala administrativa kostnader från starten fram till 31/12 år 2016 är 45 026,48 kronor vilket motsvarar mindre än 1 % av de insamlade medlen som är 4 958 057 kronor. De administrativa kostnaderna består helt och hållet av ersättning till revisor, bank och myndigheter.
  Från år 2007 bjuder ERA revisorer i Varberg på sitt arbete varför fondens enda administrativa kostnad i fortsättningen är tillsynsavgiften från Länsstyrelsen. I övrigt går varenda krona till barn i Afrika.

Fondens samlade medel 31/12 2016 är 206 749 kronor. 

Här är ett sammandrag av räkenskapsåret 2015:

Verksamhetsbeskrivning
Fonden finansierar den resterande delen av flickornas matsal i Talek High School och avsätter pengar till två nya klassrum i Nkosesia Loita Hills. I oktober reser vi med en ny grupp turister till Loita Hills för att inviga de två klassrummen. Ca 1000 massajer arrangerar en stor fest och ceremoni för att visa sin glädje. Vi besöker också massajernas högste ledare Laibon.
   Vid ett möte med vår massajkommitté i Loita Hills får vi en prioriteringslista för kommande projekt och överst står en administrationsbyggnad.
   I december får vi en rekordstor donation från en anonym givare – 500 000 kronor – och kan därmed ge klartecken för byggandet av administrationsbyggnaden.

Resultaträkning
Stiftelsens intäkter 775 914 kronor
Stiftelsens utdelade medel/kostnader 617 909 kronor
Övriga externa kostnader 1 944 kronor

Fondens utdelade medel har under 2015 använts till följande:
Första etappen till matsal i Highschool, Talek 183 920 kr
Klassrum Primary school, Nkosesia 91 050 kr
Lunch till skolbarnen vid besök 400 kr
Skolavgifter för Maria Mattias i Dar es Salaam 4 801 kr
Våningssängar till Primary School, Talek 26 039 kr
Insamlingskonsert 2 639 kr
Skolböcker till Primary School, Nkosesia 4 30 kr
Andra etappen till matsal i Highschool, Talek 152 907 kr
Första etappen till administrationsbyggnad Primary school, Nkosesia 152 150 kr

Fondens totala administrativa kostnader från starten fram till 31/12 år 2015 är 43 991,48 kronor vilket motsvarar ca 1 % av de insamlade medlen som är 4 637 807 kronor. De administrativa kostnaderna består helt och hållet av ersättning till revisor, bank och myndigheter.
  Från år 2007 bjuder ERA revisorer i Varberg på sitt arbete varför fondens enda administrativa kostnad i fortsättningen är tillsynsavgiften från Länsstyrelsen. I övrigt går varenda krona till barn i Afrika.

Fondens samlade medel 31/12 2015 är 497 403 kronor. 

Här är ett sammandrag av räkenskapsåret 2014:

Verksamhetsbeskrivning
Byggandet av det första gymnasiet för barn i massajland får en flygande och oväntad start. Kenyanska staten skjuter till 16 miljoner kenyashilling, ca 1,5 miljoner kronor och byggandet påbörjas direkt. Mama Zebrafonden avsätter 2 miljoner shilling, ca 170 000 kronor, för att påbörja byggandet av en matsal åt flickorna och hoppas kunna skicka ytterligare ca 160 000 kronor under 2015 för att kunna färdigställa byggnaden.
   Via en insamling strax före jul får vi in pengar till 40 nya dubbelsängar till flickornas sovsal i primary school där de tidigare sovit både två och tre flickor i varje bädd.
   Vi avsätter också pengar till två nya klassrum i primary school i Nkosesia, Loita Hills där vi avser att fullborda en grundskola inom några år.
  Vi hade fem massajer på besök under fem veckor i maj/juni. Tillsaqmmans höll vi ett antal föredrag och massajaftnar vilket gav ett överskott på 129 320 kr till fonden.

Resultaträkning
Stiftelsens intäkter 501 338 kronor
Stiftelsens utdelade medel/kostnader 265 046 kronor
Övriga externa kostnader 160 kronor

Fondens medel har under 2014 använts till följande:
Januari
- skolavgifter 133 500 KES (Kenyashilling)
- underhåll skolan 300 000 KES
- resterande till flickornas sovsal 300 000 KES
- för internetuppkoppling 100 000 KES
Totalt 64 636 kr
- Lunch till skolbarnen som under sin ledighet mötte vår grupp turister 830 kr

Juni
- kostnader för Sverigebesök av fem massajer under fem veckor 73 224 kr
- bilhyra och bensin i samband med besöket 4771 kr
- inköp av matvaror till nio massajaftnar i Afrikahuset 5990 kr
(Överskottet till fonden från deras besök blev 129 320 kr)

Juli
- lärarbostäder 108 000 KES
- pass för Nailole (som var med i gruppen ovan) 41 060 KES
- skolavgift för Kimamo 13 500 KES
Totalt 13 126 kr
- kostnader för Peaks & Safaris, Nairobi i samband med massajernas Sverigeresa 5044 kr

Augusti
- lokalhyra Världskulturmuseet i samband med massajernas besök (betalades senare av Kenyan Tourist Board) 5 796 kr

Oktober
- bord och bänkar till flickornas sovsal i Talek-skolan 1 344 kr
- gåva till Siana girls secondary school 3 750 kr

December
- ett nytt klassrum i Primary school Nkosesia, Loita Hills 1 000 000 KES
Totalt 85 340 kr
- kostnad för hemsida 301 kr
- insatt på fel konto 895 kr

Fondens totala administrativa kostnader fram till 31/12 år 2014 är 42 047,48 kronor vilket motsvarar ca 1 % av de insamlade medlen som är 3 861 893 kronor. De administrativa kostnaderna består helt och hållet av ersättning till revisor, bank och myndighet.
  Från år 2007 bjuder ERA revisorer i Varberg på sitt arbete varför fondens enda administrativa kostnad i fortsättningen är tillsynsavgiften från Länsstyrelsen på 600 kronor om året. I övrigt går varenda krona oavkortad till barn i Afrika.

Fondens samlade medel 31/12 år 2014 är 341 342 kronor. 

Här är ett sammandrag av räkenskapsåret 2013:

Verksamhetsbeskrivning
Under året har ytterligare en sovsal till flickorna färdigställts. Fonden har också finansierat ett system med solceller och vindkraft vilket gör att nu finns belysning på hela skolan under dygnets mörka timmar. Det ger barnen möjlighet att arbeta med skolan också under kvällar och tidiga morgnar.
   Ett generöst bidrag från Mama Zebras (Ingegerds) morbror Hasse Larsson har också möjliggjort byggandet av två nya klassrum vilket gör att grundskolan, primary school, nu är i princip färdigbyggd.
   Nu startar nästa stora projekt – att uppföra ett gymnasium intill grundskolan.

Resultaträkning
Stiftelsens intäkter 345 258 kronor
Stiftelsens utdelade medel/kostnader 513 290 kronor
Övriga externa kostnader 4 471 kronor

Har använts till följande
- två klassum 115 459 kronor
- målarfärg 2 141 kronor
- solcellsystem/vindkraftverk 78 335 kronor
- sovsal flickorna 228 560 kronor
- lärarlön, skolavgifter och lärarbostäder 23 129,50 kronor
- bidrag till barnhemmet Watoto Foundation, Nairobi 10 000 kronor
- hemsida 341,50 kronor
- länsstyrelsen 600 kronor

Vår musikfest i augusti till förmån för fonden gav 126 290 kr i överskott sedan följande kostnader för arrangemanget var betalda:
- Ängelholms kommun för tillstånd/kunskapsprov 3 401 kronor
- musiker, resor och uppehälle 35 480 kronor
- hyra av ljudanläggning mm till evenmanget 11 250 kronor
- inköp av råvaror till mat och drycker 5 274 kronor
- utdelning av flygblad, affischer, sponsorbesök och diverse inköp 3 000 kronor

Fondens totala administrativa kostnader fram till 31/12 år 2013 är 41 746,50 kronor vilket motsvarar ca 1,2 % av de insamlade medlen som är 3 360 555 kronor. De administrativa kostnaderna består helt och hållet av ersättning till revisor, bank och myndighet.
  Från år 2007 bjuder ERA revisorer i Varberg på sitt arbete varför fondens enda administrativa kostnad i fortsättningen är tillsynsavgiften från Länsstyrelsen på 600 kronor om året. I övrigt går varenda krona oavkortad till barn i Afrika.

Fondens samlade medel 31/12 år 2013 är 105 050 kronor. 

Här är ett sammandrag av räkenskapsåret 2012:

Verksamhetsbeskrivning
Under året har Talek-skolans administrationsbyggnad med lärarrum, bibliotek mm färdigställts. Brunnen för vatten på skolan krävde ett borrdjup på 180 meter och den ger nu rent vatten i överflöd till skolbarnen.
   Vid vårt möte med massajkommittén i oktober beslutade vi att låta uppföra ytterligare en sovsal till flickorna som är mycket trångbodda. Vi beslutade också att ta in offerter på ett solcellsystem för att på sikt kunna förse skolan med elektricitet.

Resultaträkning
Stiftelsens intäkter 314 768 kronor
Stiftelsens utdelade medel/kostnader 94 819 kronor
Övriga externa kostnader 869 kronor

Har använts till följande
- vattenledning till kliniken mm 74 664 kronor
- skolavgifter 4 590 kronor
- lärarlön Muserian 8 640 kronor
- kostnad för hemsida 335 kronor
- adressändring 790 kronor
- vinster till Mama Zebra Golf Charity 5 800 kronor
- bankkostnader 269 kronor
- tillsysnsavgifter myndigheter 600 kronor

Fondens totala administrativa kostnader fram till 31/12 år 2012 är 40 805 kronor vilket motsvarar ca 1,4 % av de insamlade medlen som är 3 015 297 kronor. De administrativa kostnaderna består helt och hållet av ersättning till revisor, bank och myndighet.
  Från år 2007 bjuder såväl Handelsbanken som ERA revisorer i Varberg på sitt arbete varför fondens enda administrativa kostnad i fortsättningen är tillsynsavgiften från Länsstyrelsen på 600 kronor om året. I övrigt går varenda krona oavkortad till barn i Afrika.

Fondens samlade medel 31/12 år 2012 är 277 503 kronor vilket bland annat ska bekosta den nya sovsalen till flickorna. 

Här är ett sammandrag av räkenskapsåret 2011:

Verksamhetsbeskrivning
Fonden har under året finansierat fyra nya klassrum varav System Hall i Falkenberg och golftävlingen Mama Zebra Golf Charity i Ulricehamn finansierat två var. Fonden har också fört över pengar för byggande av en administrationsbyggnad och borrandet av en brunn för rent vatten.
   Fonden har också finansierat ett nytt stort klassrum i Nkosesia, Loita Hills och beslutat att bygga ett hus för lärarbostäder.

Resultaträkning
Stiftelsens intäkter 437 738 kronor
Stiftelsens utdelade medel/kostnader 601 327 kronor
Övriga externa kostnader 1 049 kronor

Har använts till följande
- lärarlöner/lärarbostad 23 374 kronor
- skoluniformer 11 597 kronor
- klassrum, Talek 191 960 kronor
- skolavgifter 19 848 kronor
- administrationsbyggnad och vattenborrning 351 548 kronor
- hemlösa flickor i Iran 3 000 kronor

Fondens totala administrativa kostnader fram till 31/12 år 2011 är 39 146 kronor vilket motsvarar ca 1,4 % av de insamlade medlen som är 2 701 297 kronor. De administrativa kostnaderna består helt och hållet av ersättning till revisor, bank och myndighet.
  Från år 2007 bjuder såväl Handelsbanken som ERA revisorer i Varberg på sitt arbete varför fondens enda administrativa kostnad i fortsättningen är tillsynsavgiften från Länsstyrelsen på 600 kronor om året. I övrigt går varenda krona oavkortad till barn i Afrika.

Fondens samlade medel 31/12 år 2011 är 60 183 kronor. 

Här är ett sammandrag av räkenskapsåret 2010:

Verksamhetsbeskrivning
Fonden har under året finansierat en ny läkarstation i Talek, Masai Mara. Till största delen via Jesper Thuressons golftävling i Ulricehamn, Mama Zebra Golf Charity.
  I Talek-skolan har fonden finansierat två nya klassrum, en ny toalettbyggnad, en TV och DVD-spelare till matsalen samt ommålning av hela skolan.
Fonden har också finansierat ett nytt stort klassrum i Nkosesia, Loita Hills och beslutat att bygga ett hus för lärarbostäder.

Resultaträkning
Stifelsens intäkter 445 125 kronor
Stiftelsens utdelade medel/kostnader 593 347 kronor
Övrig externa kostnader 2 100 kronor

Har använts till följande
- lärarlöner/lärarbostad 66 634 kronor
- Tito Memorial Trust Fund 5 027 kronor
- ny läkarstation 202 778 kronor
- två nya klassrum, Talek 204 180 kronor
- klassrum, Nkoesia 105 838 kronor
- Tuleto ole Taek 8 890 kronor*
* För första gången har fonden betalat ersättning till komittén ordförande, massajen Tuleto ole Taek (Kimemia) som fick 10 000 kenyanska shilling för sitt fantastiska arbete med fondens projekt under hittills nio år. Det är i första hand tack vare honom fondens projekt blir genomförda så snabbt och till allas stora belåtenhet. Det var värt att belönas.

Fondens totala administrativa kostnader fram till 31/12 år 2010 är 37 737 kronor vilket motsvarar ca 1,6 % av de insamlade medlen som är 2 263 559 kronor. De administrativa kostnaderna består helt och hållet av ersättning till revisor, bank och myndighet och enligt ovan 8 890 kr som lön till fondens ordförande i Kenya. Någon annan ersättning har inte utgått.
  Från år 2007 bjuder såväl Handelsbanken som ERA revisorer i Varberg på sitt arbete varför fondens enda administrativa kostnad i fortsättningen är tillsynsavgiften från Länsstyrelsen på 825 kronor om året. I övrigt går varenda krona oavkortad till barn i Afrika.

Fondens samlade medel 31/12 år 2010 är 224 162 kronor
. 

Här är ett sammandrag av räkenskapsåret 2009:

Verksamhetsbeskrivning
Vi har under året färdigställt två nya klassrum i Talek, Masai Mara, båda finanserierade av de bidrag fonden fått från Mama Zebra Golf Charity som arrangerades av Jesper Thuresson, Ulricehamn. Vi har också byggt två nya klassrum i Nkosesia i Loita Hills, Kenya.
  Vår konsert i juli till förmån för fonden inbringade ca 190 000 kronor till massajbarnen varav vi skänkte 25 000 kronor till organisationen Star for Life som jobbar för ungdomar mot HIV och Aids i Sydafrika samt 25 000 + 10 000 kronor till Watoto Foundation som har ett barnhem för föräldralösa barn i Nairobi, Kenya. Konsertens artister var Louise Hoffsten, Mikael Rickfors, Tripple & Touch och Edo Bumba Band. Jesper Thuressons golftävling i Ulricehamn, Mama Zebra Golf Charity, inbringade ca 130 000 kronor till fonden och dessa pengar kommer att användas till en ny läkarstation i Talek, Masai Mara, Kenya.
  Totalt sett har det varit ett rekordår när det gäller insamlade medel, se nedan.
  I augusti hade vi under två veckor basök av fem massajer som gjorde god reklam för Kenya och fondens projekt. KLM/Kenya Airways stod för flygbiljetterna.

Resultaträkning
Stifelsens intäkter 651 435 kronor
Stiftelsens utdelade medel/kostnader 385 546 kronor

Har använts till följande
- lärarlöner 46 570 kronor
- Tito Memorial Trust Fund 5 000 kronor
- Star For Life 25 000 kronor
- The Watoto Foundation 35 000 kronor
- skoluniformer, vattentankar, skolböcker och medicin 37 444 kronor
- nya klassrum 236 532 kronor

Fondens totala administrativa kostnader fram till 31/12 år 2009 är 26 747 kronor vilket motsvarar ca 1,5 % av de insamlade medlen som är 1 818 434 kronor. De administrativa kostnaderna består helt och hållet av ersättning till revisor, bank och myndighet. Någon annan ersättning har inte utgått.
  Från år 2007 bjuder såväl Handelsbanken som ERA revisorer i Varberg på sitt arbete varför fondens enda administrativa kostnad i fortsättningen är tillsynsavgiften från Länsstyrelsen på 825 kronor om året. I övrigt går varenda krona oavkortad till barn i Afrika.

Fondens samlade medel 31/12 år 2009 är 373 710 kronor
.Här är ett sammandrag av räkenskapsåret 2008:

Verksamhetsbeskrivning
Det har varit ett händelserikt år för fonden.
I slutet av juli arrangerade vi på nytt en konsert där hela överskottet gick till fonden. Konserten invegs av Kenyas ambassadör i Stockholm Mrs Purity Muhindi och medverkande artister var Louise Hoffsten och Edo Bumba band. Överskottet blev drygt 40 000 kronor.
  I september anordnade en god vän, Jesper Turesson, en golftävling i Ulricehamn till förmån för vår fond och fick med ett trettiotal sponsorer. Första priset var en safari för två till Kenya där Kenya Airways och JK Safaris ställde upp med flygbiljetter och boende. Överskottet till fonden blev drygt 100 000 kr.
  Den 10 september hade vi så glädjen att vara med om det stora ögonblicket när matsalen/köket i Talek Primary School invegs och skolan därmed fick status internatskola, den första i sitt slag för barnen i massajland.
  Bland många fantastiska människor som ställt upp för fonden under året nämner vi gärna Backaboskolan i Nacka där barnen under en julmarknad samlade in över 20 000 kronor, Bengt Wulker som avstod från presenter på sin 60-årsdag och istället bad gästerna bidra till vår fond – resultat ca 40 000 kronor – och dansinstruktören Helene Olivegren som kontinuerligt samlade in pengar till fonden via sina danskurser och drog in över 20 000 kronor till barnen i massajland.

Resultaträkning
Stifelsens intäkter 440 080 kronor
Ränteintäkter 3 136 kronor
Stiftelsens utdelade medel/kostnader 161 980 kronor
De 161 980 kronorna har använts på följande sätt
Utdelade medel:
- lärarlöner 37 061
- tak till matsal 42 900
- övriga externa kostnader 82 019 kronor vilket avser utgifterna i samband med välgörenhetskonserten dvs kostnader för konserttält, cateringmiddag, resor och logi för artister mm. Dessa kostnader täcktes helt av intäkterna från konserten som var 119 820 kronor. Överskottet var alltså 40 703 kronor.

Fondens totala administrativa kostnader fram till 31/12 år 2008 är 25 097 kronor vilket motsvarar ca 2% av de insamlade medlen som är 1 166 999 kronor. De administrativa kostnaderna består helt och hållet av ersättning till revisor, bank och myndighet. Någon annan ersättning har inte utgått.
  Från år 2007 bjuder såväl Handelsbanken som ERA revisorer i Varberg på sitt arbete varför fondens enda administrativa kostnad i fortsättningen är tillsynsavgiften från Länsstyrelsen på ca 1000 kronor om året. I övrigt går varenda krona oavkortad till barn i Afrika.

Fondens samlade medel 31/12 år 2008 är 327 572 kronor
.Fondens femte årsredovisning som avser räkenskapsåret 2007 ligger klar. Här följer ett sammandrag:

Verksamhetsbeskrivning
Vid ett besök i Masai Mara, Kenya i mars 2007 kunde vi för första gången se fondens senaste projekt, de två sovsalarna, i verkligheten och redan hade 29 flickor och 56 pojkar flyttat in. Totalt finns plats för 80 pojkar och 80 flickor. Vi hade möte med vår massajkommitté som består av 10 personer och till mötet kom närmare 70 (!) massajer. Det var föräldrar till Mama-Zebraklassens barn, lärare, rektor, skolinspektör och andra representanter för utbildningsväsendet i Kenya. Av kommittén mottog vi ritningar på den så efterlängtade matsalen/köket som vi planerar att uppföra under 2008.
   Under sommaren arrangerade vi bl.a. en konsert med Edo Bumba Band till förmån för fonden och fick ett överskott på hela 40 000 kronor. Nästan lika mycket gav de bilder som skänktes till fonden av konstnärerna Eva Ehlorsson, Ylva Molitor-Gärdsell och fotografen Ulf Zetterlund.
  Vid ett besök i september installerades vid sovsalarna två vattentankar skänkta av Svante och Eva Annerhult. Och innan året var slut hade pengar till den beslutade matsalen/köket förts över till fondens konto i Kenya National Bank, Narok.

Resultaträkning
Stifelsens intäkter 158 575 kronor
Ränteintäkter 2 889 kronor
Stiftelsens utdelade medel/kostnader 223 572 kronor
De 223 572 kronorna har använts på följande sätt
Utdelade medel:
- lärarlöner 7 594
- Tiito Memorial Trust Fund 4 763*
- matsal/kök och vattentankar till Talek-skolan   210 000 kr
- övriga externa kostnader 1 215 kr

* Tiito Memorial Trust Fund är upprättad till minne av vår mycket nära och kära vän massajkvinnan Naknekoi Tiito Mpetti som så tragiskt avled i hjärnhinneinflammation.
Tiito har varit fonden till mycket stor hjälp och när nu hennes två döttrar plötsligt stod utan mamma beslutade vi att låta fonden ge ett bidrag till deras fortsatta skolgång.

Fondens totala administrativa kostnader fram till 31/12 år 2007 är 24 222 kronor vilket motsvarar ca 3% av de insamlade medlen som är 726 919 kronor. De administrativa kostnaderna består helt och hållet av ersättning till revisor, bank och myndighet. Någon annan ersättning har inte utgått.
  Från år 2007 bjuder såväl Handelsbanken som ERA revisorer i Varberg på sitt arbete varför fondens enda administrativa kostnad i fortsättningen är tillsynsavgiften från Länsstyrelsen på ca 1000 kronor om året.

Fondens samlade medel 31/12 år 2007 är 47 161 kronor
.Fondens fjärde årsredovisning som avser räkenskapsåret 2006 ligger klar. Här följer ett sammandrag:

Verksamhetsbeskrivning Vid ett besök i Masai Mara, Kenya i januari 2006 bestämde vi tillsammans med vår massajkommitté att låta fonden finansiera byggandet av två internatbyggnader i anslutning till Talek Primary School till en kostnad av ca 250.000 kr. I oktober månad stog de två byggnaderna klara och inflyttningen kunde börja. De två byggnaderna kommer att rymma 80 pojkar och 80 flickor. Vi är därmed bara ett steg ifrån förverkligandet av den första internatskolan för massajbarn. Återstår att bygga en matsal och ett kök vilket är det nästa planerade projektet.
  Vi beslutade också att fortsätta betala lönen för Jonathan Muserian, en lärare på skolan som fonden anställt samt lönen för två lärare i Nkosesia Primary School i Loita Hills, Kenya.
  Utöver det köpte vi också in material till nya skoluniformer för Mama Zebra-klassen.

Resultaträkning

Stifelsens intäkter 108 707 kronor
Ränteintäkter 476 kronor
Stiftelsens utdelade medel/kostnader 305 824 kronor

De 305 824 kronorna har använts på följande sätt Utdelade medel:
- internatbyggnad, lärarlönder, skoluniformer, skolmateriel och kläder till massajbarnen 297 300 kr
- redovisningstjänster 3 000 kr
- bankkostnader 659 kr
- tillsysnsavgifter myndigheter 1 650 kr
- reklam och PR 1 500 kr
- matvaror till välgörenhetsafton för fonden 1 715 kr

Fondens totala administrativa kostnader fram till 31/12 år 2006 är 23 007 kronor vilket motsvarar ca 4% av de insamlade medlen som är 565 455 kronor. De administrativa kostnaderna består helt och hållet av ersättning till revisor, bank och myndighet. Någon annan ersättning har inte utgått.
  Från år 2007 bjuder såväl Handelsbanken som ERA revisorer i Varberg på sitt arbete varför fondens enda administrativa kostnad i fortsättningen är tillsynsavgiften från Länsstyrelsen på knappt 1 000 kronor om året.

Fondens samlade medel 31/12 år 2006 är 108 444 kronor
.Fondens tredje årsredovisning som avser räkenskapsåret 2005 ligger klar. Här följer ett sammandrag:

Verksamhetsbeskrivning
Fonden har under året uppfört en ny skolbyggnad med två klassrum i Talek Primary School och även finansierat inredningen. Den nya byggnaden ger ännu fler barn möjlighet att gå i skolan och få utbildning.    Fonden har också bekostat nya skoluniformer för barnen i Mama Zebra-klassen, diverse skolmaterial till samtliga barn på skolan och nödvändig utrustning för att starta en fotbollsskola.
  Fonden fortsätter att betala lön för en extra lärare i Talek-skolan. Fonden har också låtit uppföra ett klassrum för förskolebarnen i Nkosesia i Loita Hills.

Resultaträkning
Stiftelsens intäkter 58 122 kronor
Ränteintäkter 2 741 kronor
Stiftelsens utdelade medel/kostnader 88 773 kronor

De 88 773 kronorna har använts på följande sätt Utdelade medel:
- till skolbyggnad, inredning, uniformer mm i Talek Primary School 56 922 kronor
- till klassrum i förskola i Nkosesia, Loita Hills 18 974 kronor
- till fotbollsskola i Talek 4 875 kronor

Övriga kostnader:
- frakt material till byggnader 1 700 kronor
- redovisningstjänster 4 278 kronor
- bankkostnader 1 199 kronor
- tillsynsavgifter myndigheter 825 kronor

Fondens totala administrativa kostnader fram till 31/12 år 2005 är 17 698 kronor vilket motsvarar ca 3,8% av de insamlade medlen som är 456 272 kronor. De administrativa kostnaderna består helt och hållet av ersättning till revisor, bank och myndighet. Någon annan ersättning har inte utgått.

Fondens samlade medel 31/12 år 2005 är 305 085 kronor.Fondens andra årsredovisning ligger klar och avser räkenskapsåret 2004-01-01 till 2004-12-31. Här följer ett sammandrag:

Verksamhetsbeskrivning
Utbyggnaden av Talek Primary School är färdig och det nya klassrummet invigt. De nya möblerna står nu också på plats.
  Fonden har under året anställt en extra lärare till årskurs 1. Det här läsåret består årskurs 1 av inte mindre än 60 barn och skolan hade tidigare bara en lärare att tillgå. Med två lärare finns nu ändå möjlighet att bedriva en meningsfull undervisning.
  Fonden har också sagt ja till en vidare utbyggnad av Talek Primary School med ytterligare två klassrum till en kostnad av 57 000 kronor. Dessa ska stå färdiga i mitten på 2005.
  Fonden har vidare beslutat att gå in i ett helt nytt byggprojekt i Nkosesia i Loita Hills ca 5 timmars bilfärd från Talek. Där bor ca 1500 massajer varav ca 1000 är barn. Där finns en liten förskola med plats för 72 barn. Med ca 18 000 kronor från fonden bygger vi nu till ett klassrum vilket gör det möjligt att också ha undervisning för lågstadieelever.
  Fonden har under verksamhetsåret dessutom startat en fotbollsskola för barnen i Talek och bidragit med fotbollar, västar och diverse annan träningsmaterial.

Resultaträkning
Stiftelsens intäkter 63 311 kronor
Ränteintäkter 3 845 kronor
Stiftelsens utdelade medel/kostnader 14 403 kronor

De 14 403 kronorna har använts på följande sätt
Utdelade medel:
- till skolmateriel och skolmöbler 3 045 kronor
- till skolbyggnad 4 071 kronor
Övriga kostnader:
- redovisningstjänster 5. 950 kronor
- bankkostnader 512 kronor
- tillsynsavgifter myndigheter 825 kronor

Fondens totala administrativa kostnader fram till 31/12 år 2004 är 11 298 kronor vilket motsvarar ca 2,8% av de insamlade medlen som är 395 409 kronor. De administrativa kostnaderna består helt och hållet av ersättning till revisor, bank och myndighet. Någon annan ersättning har inte utgått.

Fondens samlade medel 31/12 år 2004 är 330 995 kronor.Fondens första årsredovisning ligger klar och avser räkenskapsåret 2002-09-05 till 2003-12-31. Här följer ett sammandrag:

Verksamhetsbeskrivning
Fonden har under året startat en skolklass med 26 massajbarn i Talek, Masai Mara, Kenya. Fonden kommer att stå för dessa 26 barns alla skolkostnader under minst 10 år framöver. Fonden har under året också startat en utbyggnad av Talek Primary School och låtit tillverka skolbänkar och annan nödvändig inredning till alla klassrum. Tillsammans med massajerna har vi skapat en kommitte bestående av nio personer som på plats ansvarar för att fondens arbete sköts på rätt sätt och att inga pengar försvinner på vägen.

Resultaträkning
Stifelsens intäkter 326 098 kronor
Stiftelsens utdelade medel/kostnader 53 856 kronor De 53 856 kronorna har använts på följande sätt
Utdelade medel:
- till skolmateriel, kläder mm till massajbarnen 14 845
  kronor
- till skolbyggnad 35 000 kronor
Övriga kostnader:
- drivmedel i Kenya 379 kronor
- kontorsmateriel 61 kronor
- revisionsarvoden 1 000 kronor
- redovisningstjänster 1 000 kronor
- bankkostnader 1 504 kronor
- tillsynsavgifter myndigheter 67 kronor


Fondens totala administrativa kostnader blir alltså bara 4 011 kronor vilket motsvarar ca 1% av de insamlade medlen.
Alla bilder och texter © Sven Zetterlund